EMFORM

Projekty pod klucz, nadzór budowlany


O FIRMIE


EMFORM jest firmą świadczącą usługi inżynierskie w zakresie budownictwa. Zajmujemy się zarówno projektowaniem, jak i nadzorowaniem realizowanych inwestycji. Oferujemy cały szereg usług poprzedzających prace projektowe, tj. występujemy w imieniu Inwestora o wydanie warunków zabudowy, warunków przyłączenia się do sieci infrastruktury technicznej, pomagamy w doborze projektu gotowego, bądź znalezieniu odpowiedniej dla Państwa inwestycji działki budowlanej.

Po sporządzeniu dokumentacji projektowej możemy reprezentować Państwa przed organami administracji budowlanej w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę, pomożemy w znalezieniu wykonawcy oraz w doborze materiałów budowlanych. Głównym celem działalności firmy EMFORM jest zapewnienie klientowi kompleksowej obsługi w trakcie realizowania własnych zamierzeń inwestycyjnych, od momentu pomysłu do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub uruchomienia obiektu.

Podejmując decyzję o współpracy z nami, zapewniacie sobie Państwo spokój i minimalizujecie wszelkie trudności występujące w trakcie przebiegu procesu budowlanego.

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do zapoznania się z całą gamą świadczonych przez nas usług - zakładka Oferta, jak również do obejrzenia wykonanych obiektów, które zaprojektowaliśmy lub nadzorowaliśmy proces ich budowy.


OFERTA


Budowa - kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi. ×
Nazdór - sprawowanie nazdzoru inwestorskiego. ×
Projektowanie - sporządzanie projektów architektoniczno - budowlanych, branżowych (współpracujemy z wieloma specjalistami branzowymi), koncepcji architektonicznych oraz projektów technologicznych, jak również inwentaryzacji, projektów przebudowy lub rozbudowy wszelkich obiektĂłw budowlanych. ×
Adaptacje - adaptacje projektów typowych do warunków lokalnych ×
Rozbiórki - wykonywanie projektów oraz planów rozbiórki ×
Decyzje administracyjne - zastępstwo inwestycyjne (uzyskiwanie dla Inwestora decyzji administracyjnych, pozyskiwanie wykonawców robót, kontakty z organami nadzoru budowlanego, usługi geodezyjne, opinie geologiczne). ×
Kontrole - sprawowanie kontroli technicznej, utrzymania obiektów budowlanych (prowadzenie książek obiektów budowlanych, kontrole roczne, 5-letnie). ×
Świadacetwa - wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków. ×
Opinie - sporządzanie opinii technicznych dotyczących oceny stanu technicznego obiektów budowlanych. ×
Odbiory - wykonywanie odbiorów technicznych mieszkań lub domów przy transakcjach kupna-sprzedaży. ×
Kosztorysy - przygotowywanie zestawień materiałów budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. ×
Doradztwo - doradztwo budowlane. ×

REALIZACJE


Global Trans

Pierwsze betonowania przy budowie bazy firmy Global Trans w GPP.

Global Trans

Pierwsze betonowania przy budowie bazy firmy Global Trans w GPP.

Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny w Goleniowie. Projekt i nadzór - EMFORM..


Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny w Warzymicach. Nadzór - EMFORM.

Budynek magazynowo-socjalny

Budynek magazynowo-socjalny. Nadzór inwestorski - EMFORM.

Budynki mieszkalne

Budynki mieszkalne, jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej w Wołczkowie. Nadzór - EMFORM.


KONTAKT